Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri'nde yeni nesil uygulamaları ile filo sahipleri; bugüne kadar olduğu gibi sadece araçların nerede olduğunu izlemeleri yerine;

• iş disiplinlerini sağlayabildikleri, iş verimliliğini arttırdıkları,
• araçların nasıl kullanıldığını gerçek verilere dayanarak   izleyebildikleri,
• sahadaki işlerini organize edebildikleri,
• her düzeyde ve bütün kullanıcılara uygun raporlamalar   elde edebildikleri,
• işletme maliyetlerini kontrol edebildikleri,
• müşterilerine karşı hizmetlerinde şeffaf olabildikleri,
• lokal hizmet yerine global hizmet verebildikleri,
• beyana dayalı değil gerçek veriler ışığında hızlı ve etkin   karar verebildikleri,

sistemlerin kullanımı ile rekabet üstünlüğü sağlamakta ve büyük yatırımlar yapmadan Filotek'in sunduğu servis olanaklarından faydalanmaktadırlar.